Målsättningar

Mål för nybörjare och fortsättningsgrupp - GRÖN

 

Seglingsteknik

- rigga och göra båten sjösättningsklar.
- sitta rätt
- segla halvvind mellan två bojar
- kunna lägga till vid en brygga på rätt sätt
- kunna använda de olika seglingssätten; kryssa, slöra, länsa.
- segla mot ett märke och runda detsamma med alla seglingssätten.
- kunna gippa och byta sida efter gippen
- ligga i vindögat och ta sig ur detsamma
- själv kunna kapsejsa båten och vända upp den på rätt köl igen
- själv kunna tömma båten på vatten efter kapsejsningen
- våga sitta på kanten
- använda rorkultsförlängare

 

Teori
- vad båtens delar heter
- de vanligaste seglingstermerna
- de vanligaste knoparna

 

Social kompetens/mental utveckling
- lära sig namnen på alla i gruppen
- ta emot beröm av ledaren
- passa tider
- lyssna och utföra uppgifter som ledaren föreslår
- hjälpa och vara en bra kompis
- kunna koncentrera sig på en enklare uppgift under en kortare stund.

 

Mat och dryck
- ha med en vattenflaska i båten under seglingen.

 

Det är viktigt att variera sig med träningsmodellerna och hålla dessa små och korta för att få in så många gratis moment som möjligt i en modell.

 

Efter seglarskolan är är nästa steg Team Helenevik som är vår träningsgrupp för nybörjare. Träningen är på måndagar och/eller torsdagar under säsongen. För yngre barn 8-10 år behövs det normalt två praktiska kurser för att få tillräckliga förkunskaper till TEAM Helenevik. För lite äldre barn och barn som seglat tidigare kan det räcka med en kurs. Övergången till TEAM Helenevik kan också ske inför eller under hösten och är då avgiftsfri resten av året om man deltagit i årets seglarskola.