Träningsgrupper

Träna med RÅSS

Klubbens träningsdagar under seglingssäsongen är måndagar och torsdagar 18:00-20:00. På tisdagar 18:00 har vi poängsegling, då är det tävlingsträning och alla får vara med som känner sig säkra på att hantera sin båt på egen hand. 

Våra optimistjolleseglare har vi delat in i grupper utifrån seglarnas kunskapsnivåer. Grupperna har olika ambitionsnivåer och tanken är att få en röd tråd som beskriver verksamheten för den som seglar optimist. För att underlätta så används också SSF färgkoder för de olika nivåerna.

I vår samlas alla barn som vill träna vidare i seglingen vid de första träningstillfällena. Vi seglar alla tillsammans och efter ett par veckor så sätter tränarna och träningsansvarig ihop de olika grupperna efter seglarnas nivå. För att grupperna skall fungera så avgör dock alltid träningsansvarige om en uppflyttning till högre grupp skall göras. Uppflyttning kan också ske av träningsansvarige, tränare och förälder i samråd med seglaren under pågående säsong.

När vattentemperaturen understiger +14ºC ska seglaren ha på sig kläder som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

 

Föräldraguide