Hyrbåt seglarskola v.32


Hyrbåt för seglarskolan

Hyresvillkor:

  1. Båten ska lämnas tillbaka vid hyrestidens slut i samma skick som vid uthyrningstillfället. Visa aktsamhet vid hanteringen av den hyrda båten. Lägg ner den varsamt på bryggan, ej på asfalten. Rodret och centerbordet ska bäras försiktigt. Vik seglet enligt anvisningarna efter varje seglingstillfälle. Fråga gärna om du behöver hjälp.
  2. Uppstår skador på den hyrda båten orsakade av en annan båt eller annan person än användaren av den hyrda båten ska detta anmälas till kursansvariga från RåSS.
  3. Skadas båten uppsåtligen av seglaren/hyresmannen betalas kostnaden för lagning av hyresmannen. 
  4. RåSS använder båten för eget bruk utanför ordinarie kurstid (gäller främst under deltagare i vårseglarskolan och Team Helenevik, ej under sommarseglarskolorna). RåSS ansvarar för eventuella skador som då uppkommer.

Hyresmannen har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan, men i det fallet återbetalas ingen erlagd hyra.Detaljer

Var  Helenevik
Aktivitet startar  mån 7 aug 2023 (v. 32)
Aktivitet slutar  fre 11 aug 2023 (v. 32)
Ålder 7-13 år gammal
 Avser ålder vid aktivitetsstart/kalenderår.
Kostnad
  • 500,00 kr
Status  Stängd
Bokning
  • Stängd

Deltagare/Medlem

1 Ludvig Egeröd
2 Carl Gavare
3 Edvard Nyström
4 Anton Nyström
5 Alexander Selvén
6 Ingrid Ekberg
 Den här gruppen har även 0 deltagare som valt att vara anonyma.